In korte tijd groeien en ontwikkelingen

10 Inspiratie & kennissessies

Wij organiseren verschillende kennissessies en inspiratieworkshops op het gebied van performance verbetering en gedrags-verandering. Dit doen wij op locatie naar keuze en als losstaande sessie of als onderdeel van een groter programma. De inhoud stemmen we af en passen we aan op de behoefte. Alle sessies zijn tevens verkrijgbaar in de vorm van een eendaagse of meerdaagse training.  


Sessies op het gebied van gedrag en leiderschap

1) Cultuurverandering in praktijk

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen visie op de huidige en gewenste cultuur in hun organisatie en worden geïnspireerd door een pakkend verhaal over cultuurverandering (2-3 uur).
 


3) Leidinggeven aan verandering

In een korte intensieve sessie worden deelnemers geïnspireerd over de uitdagingen bij het leidinggeven aan verandering. De sessie zit boordevol levendig beeldmateriaal en zet aan tot reflectie (2-3 uur).


5) MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Door elkaar beter te begrijpen verbetert de samenwerking, communicatie en resultaten van een team. MBTI is een praktisch instrument om gedrag in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Wij zijn officieel gecertifieerd (3-4 uur).
2) Leiders, Narcisten en Neuroten

Ontelbare boeken en workshops gaan over de goede eigenschappen van leiders. In deze workshop gaan we in op de donkere kant van leiderschap en verkennen de neurotische en narcistische leiders? (2-3 uur).


4) Coaching voor managers

Een coachende stijl blijkt effectief bij het ontwikkelen van prestaties van medewerkers. Deze workshop geeft praktische handvatten in coaching en geeft inzicht in de eigen leiderschapsstijl (2-3 uur).


6) Feedback geven

Hoe open is de cultuur in uw organisatie en in welke mate leren medewerkers van hun fouten. In deze workshop gaan we in op de kunst van (constructieve) feedback geven op basis van eigen praktijkvoorbeelden (2-3 uur).

Sessies op het gebied van lean, ketenmanagement en performance verbetering

7) Verbeter de bedrijfsketen 

HOT TOPIC! dat wij aan de orde stellen door middel van een zeer interactieve sessie die een simulatie bevat. Ervaar hoe uw organisatie effectief samenwerkt in ketens en waar het verbeterpotentieel zit (2-3 uur).


8) Klantwaardestrategieën kiezen

Operational Excellence (OpEx), Customer Intimacy of Product Leadership. Welke strategie heeft u organisatie en wat betekent dat voor de bedrijfsvoering. Deze workshop zit boordevol filmpjes en interactieve onderdelen (2-3 uur).


9) Lean experience (basisworkshop)

Wat is Lean en wat kun je ermee in praktijk. Deze inspiratiesessie neemt deelnemers mee in de 5 basisprincipes en bevalt tevens een Lean verbetersimulatie (3-4 uur).


10) Toepassen van Lean tools en methodieken

Ngenious biedt een reeks aan (mini)-workshops voor managers, leidinggevenden en Lean specialisten op het gebied van Lean. Denk aan Kaizen toepassen in praktijk, 5S op de werkvloer, Lean management principles en het elimineren van verspillingen (2-3 uur). 


Onze visie op trainingen en sessies

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers echte toppers worden wanneer zij veel ervaring hebben in hun vakgebied. Oefening baart kunst. En soms moet je eerst oefenen in een veilige omgeving voor je de wedstrijd start. Trainen dus; maar niet zomaar.

Wij zijn van mening dat het volgen van een training of workshop dient bij te dragen aan een hoger liggend doel. Deelnemers aan Ngenious trainingen en workshops worden uitgedaagd hierover na te denken en gestimuleerd te doorleven waarom ze nu nog afstaan van dat doel. Onze trainingen en workshops worden daarmee een beleving, niet altijd gemakkelijk, soms confronterend, en juist daarom effectief. Door het creëren van zelfinzicht is een deelnemer beter in staat zelf een verandering bij anderen of zijn team te begeleiden. De (theoretische) handvatten die we vervolgens geven dragen bij aan het in praktijk brengen van de opgedane ervaring.