Onze mensen zijn de kern voor succes

Een nieuwe kijk op samenwerking

Ngenious is een netwerkorganisatie die enerzijds bestaat uit adviseurs en medewerkers die in dienst zijn van Ngenious en anderzijds samenwerkt met associates.
Ook gaan wij partnerships aan met organisaties die complementair zijn aan onze dienstverlening. Door het 'nieuwe samenwerken' in netwerken versterken we enerzijds elkaars kennis, ervaring en expertise en kunnen we anderzijds een breed spectrum aan diensten aanbieden. Er ontstaat een flexibel systeem met multi-dimentionale invalshoeken, waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor het neerzetten van het beste product centraal staat. De bindende factor is de gedeelde visie, de gezamenlijke waarden en het toepassen van dezelfde principes bij het realiseren van verbeteringen. 


Associates

Associates met uiteenlopende specialisaties op het gebied van (Lean) performance verbetering, technische innovaties, verander-management en leiderschaps-ontwikkeling.

Meer weten?


Ngenious als thuisbasis

Ngenious vormt een thuisbasis voor kennis-ontwikkeling en kennisdeling. Adviseurs en associates komen geregeld bij elkaar om te brainstormen over casussen en om ervaringen uit te wisselen. Hierdoor kunnen zij zich continu ontwikkelen en brengen zij telkens nieuwe inzichten mee tijdens opdrachten. Ngenious draagt verder zorg
voor verkoopactiviteiten en voorziet in de facturatie tijdens opdrachten. Associates worden ondersteund door een klein en flexibel intern team bij de ontwikkeling van op maat programma's die ingezet worden bij de klant.


Onze klant vertelt

"Met de komst van de adviseur in mijn team werd het verandertraject hanteerbaar en uitdagend, voor zowel het management als de medewerkers"

Ralph van Soomeren
Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Utrecht