Tijd voor een nieuwe manier van adviseren, organiseren en resultaten boeken

Nieuwe aanpak

De keuze om Ngenious op te richten is gemaakt in 2011. Het moment dat iedereen sprak over 'crisis' en de kranten vol stonden over de verslechterende economie, massaontslagen en andere economische malaise. Wij geloven dat elke fase waarin een land, organisatie of mens
zit kansen biedt. Kansen om juist een keerpunt te maken en te kiezen voor de weg naar boven. Daarom besloten wij dat het tijd werd voor een nieuwe manier van adviseren, organiseren en resultaten boeken. In onze visie op het adviesvak staan flexibiliteit in inzet
en samenwerking, een op maat aanpak, resultaatgerichtheid en het bieden van onconventionele oplossingen voor complexe problemen centraal. Tijd voor vernieuwing.Tijd voor een nieuwe manier van adviseren

Ngenious verbindt met de mensen in organisaties, en is van mening dat het ontsluiten en in lijn brengen van de intrinsieke motivatie van mensen met de doelen van organisaties leidt tot echte duurzame verandering. We leren mensen te doen waar ze van houden, maar ook te houden van wat ze doen. 

Dit doen we door te luisteren in plaats van te horen, door te zien in plaats van te kijken en vervolgens het echte gesprek aan te gaan. Waar anderen uitsluiten door veelal de focus te leggen op het negatieve, sluiten wij in door het kijken naar kansen en mogelijkheden.

Geloven wij niet in succes, dan gaan wij daarover het gesprek aan. Het behalen van resultaten is immers het fundament van duurzame relaties.

Tijd voor een nieuwe manier van organiseren

Traditionele adviesbureaus zijn meestal opgebouwd op basis van het piramide-model: meerdere lagen, een hoge mate van standaardisatie en veelal naar binnen gericht.

Ngenious is georganiseerd op basis van het netwerkmodel. Wij gaan uiteenlopende samenwerkingsverbanden aan, die passen bij de flexibilisering van de maatschappij en de behoeften van klanten. Wij kennen geen verschilen in niveaus, omdat iedere adviesuren voldoende jaren op de teller heeft.

Samenwerken doen wij op basis van complementaire competenties. Bij elke opdracht richten wij ons op het selecteren en inzetten van adviseurs die passen bij de behoefte van de klant. Die staat bij ons centraal.

Tijd voor een nieuwe manier van resultaten boeken

Veel adviesbureaus hebben de afgelopen decennia ingezet op resultaatverbetering door middel van de implementatie van verbeterprogramma's als 'Strategie Executie', 'Op weg naar de top', 'Lean Implementatie' en 'Six Sigma'.

Deze methoden en technieken zijn keurig verpakt in presentaties en uitrolplanningen.

Ook wij beheersen de kennis van deze metodieken en filosofieën, maar zijn van mening dat ze een middel zijn in plaats van een doel. Wij gaan op zoek naar de echte klantvraag en definiëren duidelijke doelen.

Vervolgens doen wij een voorstel voor een op maat aanpak, die niet altijd voor de hand ligt of die écht anders is.