Verbeterpotentieel ontdekken en ervaren

Organisaties laten verbeterpotentieel liggen

Uit onderzoek door Ngenious in 2014 blijkt dat 99% van de medewerkers niet of onvoldoende tevreden is over de mate van ketensamenwerking in hun organisatie. Het onderzoek is uitgevoerd bij 25 bedrijven en 70% van de medewerkers geeft aan verspilling te zien in het ketenproces. Desondanks blijven organisatie suboptimaal verbeteren door losse afdelingen te onderwerpen aan standaard verbeterprogramma’s van een vaststaand aantal weken. Nog erger; we zien ook dat de kaasschaaf in praktijk nog regelmatig wordt toegepast. Organisaties laten verbeterpotentieel liggen. Waar? In de bedrijfsketen!


De focus op de keten vereist een holistische blik op de organisatie

Bedrijven kunnen veel effectiever en efficiënter werken wanneer zij op zoek gaan naar het verbeterpotentieel in de keten. Managers en medewerkers hebben vaak geen zicht op de handelingen van collega’s op andere afdelingen. Ze weten onvoldoende welk werk dubbel
gedaan wordt, welke controles onzinnig zijn en vooral welke problemen hun acties ver-
oorzaken op een andere plek in de organisatie. Ook zijn doelstellingen van afdelingen niet op elkaar afgestemd, waardoor medewerkers niet gestimuleerd worden gezamenlijk doelen te verwezenlijken. Het model met alle focusgebieden voor ketenoptimalisatie dat hiernaast staat weergegeven, laat zien dat een holistische kijk noodzakelijk is. Ngenious begeleidt organisaties hun ketenprestaties te verbeteren.


De ketenworkshop die bewustwording creëert en verbeterpotentieel inzichtelijk maakt 

Er kan tegen managers en medewerkers wel gezegd worden dat er verbeterpotentieel aanwezig is, maar het zelf voelen en ervaren is veel overtuigender. Tijdens de ketenworkshop spelen de deelnemers het Bierspel; dé ketenverbetersimulatie die ontwikkeld is door een groep professoren van MIT Sloan School of Management in de Verenigde Staten.

De workshop stimuleert het gesprek tussen afdelingen, brengt energie en levert op speelse wijze inzichten in wat de deelnemers zelf én gezamenlijk kunnen verbeteren. In het afsluitende onderdeel gaan we dieper in op de belemmeringen voor samenwerking in de (bedrijfs)keten. Aangezien de grondoorzaak voor gebrek aan samenwerking bij iedere organisatie anders is, zetten wij werkmethodieken in die zijn toegespitst op de specifieke behoefte en situatie van de groep. Hiermee is de workshop niet alleen een spiegel voor gedrag, ook zijn de uitkomsten praktisch en direct toepasbaar.

Door te klikken op de afbeelding hier rechts start een filmpje dat een voorbeeld laat zien van Zorgverzekeraar Menzis, die de workshop inzet om leidinggevenden én medewerkers te stimuleren efficiënter te werken in de keten. Bekijk deze korte film en ontdek tevens waarom het Bierspel deze naam heeft!