Een mens die voelt, zal zien

Leiderschap en verandering

Het verbeteren van de performance van een organisatie vereist veranderingen. Zichtbare veranderingen: vernieuwde processen, anders samengestelde teams, een nieuwe manier van sturen. En minder zichtbare veranderingen: een andere manier met elkaar omgaan, andere mores. Het succesvol begeleiden van deze veranderingen, het zorgen voor een vloeiende transitie die mensen in een organisatie doormaken, vraagt om effectief leiderschap. Ngenious ondersteunt leiders en hun teams bij het succesvol laten verlopen van deze transitie.


Het onbesprokene bespreekbaar maken

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor een succesvolle transitie noodzakelijk en gewenst is dat belangrijke zaken worden besproken. Verandering vraagt om loslaten van het oude, en het omarmen van het nieuwe. Hierbij hoort emotie. Juist het bespreken hiervan, en het ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt, maakt voortgang mogelijk.

Werkwijze: op maat in lijn met de ambitie van de organisatie

Ngenious adviseurs zijn wetenschappelijk opgeleid in gedragswetenschappen, beschikken over jarenlange ervaring met organisatieveranderingen en hebben een arsenaal aan kennis van in de praktijk bewezen modellen en methodieken om teams en hun leiders te ondersteunen. Slechts enkele voorbeelden: de Quinn Cultuurscan, MBTI, Lencioni Dysfunctions of a Team, Lean Leidership 360 Survey’s, Kotter, Talking Stick. Afhankelijk van de vraag, en in overleg met opdrachtgevers kiezen we interventies en trainingen die passen bij de uitdaging van de organisatie. Ngenious is nadrukkelijk geen trainingsbureau pur sang. Voor ons is van essentieel belang dat de gekozen training of workshop bijdraagt aan de ambities die de organisatie wil waarmaken.

Samenwerking

Ngenious werkt daarnaast samen met gespecialiseerde partners. Onder meer een aantal specialisten op het gebied van individuele coaching, ervaren bestuurders die hun sporen hebben verdiend, en experts op het gebied van leiderschap en gedrag  uit de sport en wetenschap. Ook gebruiken we film en andere multimedia om leiderschap en gedrag te ontwikkelen.

Meer weten?


Onze klant vertelt

"De adviseur van Ngenious heeft mijn MT begeleid bij het leren toepassen van Lean en Continu verbeteren. Ik kijk terug op een succesvolle samenwerking, want hij heeft ons een spiegel voorgehouden, leren reflecteren op ons eigen leiderschap en laten zien hoe je je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid  kunt inzetten en 'uitzetten'  voor de resultaten van de organisatie."

mr Anneke (J.M.) van den Breemer  Regiodirecteur Douane