Visie op verbetertrajecten

Onze verbetertrajecten zijn gericht op het verbeteren van de 3 onderdelen van de 'service profit chain'; het verbeteren van klantwaarde, het verhogen van de medewerkerbevlogenheid en het verhogen van het (financieel) rendement. Afhankelijk van het type klantvraag leggen we meer of minder de nadruk op één van de drie elementen in onze aanpak. We start with the end in mind.

Verbetertrajecten doen wij samen met (een team van) interne medewerkers. Gedeelde verantwoordelijkheid leidt immers tot meer succes. We dragen kennis over en geven handvatten om het zelf te doen. Pas dan is externe inzet van echte toegevoegde waarde.

Afhankelijk van de situatie stellen we samen met de opdrachtgever vast met welke intensiteit en met welke interventies we het team gaan laten ontwikkelen. Wij geloven in een flexibele aanpak en inzet en niet in standaard programma´s met een vooraf gedefinieerde doorlooptijd.


Aanpak van verbetertrajecten

Om verbeterpotentieel meetbaar te maken, wordt elk verbetertraject gestart met een korte analyse of quickscan. Naast de 'harde' verbeterelementen is het in kaart brengen van de benodigde gedrags- en leiderschapsverandering een standaard onderdeel. Na een (cijfermatig onderbouwde) terugkoppeling aan de opdrachtgever en het team starten we direct met het visualiseren van de verbetergebieden.

Adviseurs van Ngenious werken op de afdeling  en zitten tussen de medewerkers. We kijken mee naar hun werkwijzen, verbinden en spiegelen. Verandering wordt hierdoor vanaf het eerste moment voelbaar. Tot slot brengen we samen met medewerkers resultaten in kaart. Medewerkers worden hierdoor zichtbaar trots en de successen brengen hen in de juiste 'flow' om nieuwe successen te realiseren.

Typische omgevingen waar Ngenious performance verbeterprojecten uitvoert zijn callcenters,  administratieve afdelingen en shared service centers op zowel het operationele, financiële als HR gebied.


Wat vind jij?

Het bespreken van de motivatie en drijfveren van medewerkers is een voorwaarde om duurzame verbeteringen te realiseren.

stemmen: 57
Eens
Oneens

Bekijk resultaten

Onze klant vertelt

"Adviseurs van Ngenious hebben meerdere performance verbeterprojecten uitgevoerd op mijn afdelingen. Ze zijn enerzijds in staat te acteren op directieniveau en anderzijds een praktisch operationeel project uit te voeren op de werkvloer. De cultuur van continu verbeteren heeft bij ons onder andere geleid tot meetbare verbetering van de output, tegen aanzienlijk lagere kosten. Daarnaast stijgt de medewerkertevredenheid nog steeds".

Frank Janssen
Vice-voorzitter Raad van Bestuur, CFO/CRO
Menzis

Voorbeeldvragen voor verbeter-trajecten

  • "We halen ons budget niet en zijn op zoek naar kostenbesparingen, we geloven echter niet in het toepassen van de kaasschaafmethode."
  • "We willen een intern change team oprichten dat verbeteringen implementeert op de werkvloer en zoeken een partner die ons kan begeleiden."
  • "Mijn team functioneert niet goed en medewerkers werken niet goed samen."
  • "We hebben veel achterstallig werk en de klant is ontevreden over de output."
  • "Er zijn nog steeds kansen en mogelijkheden in de markt, en om die te benutten moeten mijn MT en medewerkers wel meeveranderen, hoe krijg ik hen zover?"
  • "Hoe kan ik mijn midden management motiveren zodat zij het beste uit zichzelf en onze mensen halen?"