Analyse & onderzoek

Organisatietransitie start bij Ngenious doorgaans met het vaststellen van het lonkend perspectief en de strategie hoe daar te komen. Om dit doelgericht en succesvol te kunnen doen is inzicht nodig in hoe de organisatie of een team presteert. Ngenious heeft een zeer ruime ervaring met performance onderzoek. We maken het verbeterpotentieel inzichtelijk en creëren zodoende een startpunt voor strategieontwikkeling en prestatieverbetering. In de volgende onderzoeken zijn wij gespecialiseerd:

Organisatievolwassenheid

De volwassenheidsmeting geeft een weergave van de 4 niveaus waarop een organisatie excellent georganiseerd is en het organisatiesysteem goed functioneert. Bij de uitvoering van een volwassenheidsmeeting sturen wij een standaard vragenlijst naar een groep medewerkers die zij anoniem invullen. Door middel van een analyse van de data stellen wij vast wat de gemiddelde volwassenheidsscore is (tussen 1 = ad hoc en 4 = optimized). Tevens geven wij inzicht aan welke systemische elementen het schort en adviseren wij over de benodigde interventies om de volwassenheid van de organisatie te vergroten. Dit leidt tot meer focus en gezamenlijkheid in verbetering. Bij meerdere organisaties voeren wij de jaarlijkse volwassenheidsmeting uit.

Prestatie analyse

Vaak worden op keuzes over inzet, verbetering en aanname van nieuw personeel gemaakt op basis van onderbuik. De feitelijke cijfermatig onderbouwde situatie is niet inzichtelijk. Door middel van een performance analyse brengen wij in kaart hoe een team presteert, waaraan de tijd besteed wordt en hoe effectief dat gebeurt. Op verzoek nemen we ook het klantperspectief mee en analyseren we hoe de klant bediend wordt. Een prestatie analyse voeren wij uit op de werkvloer en geeft inzicht in het (operationeel) verbeterpotentieel. Het management wordt zodoende geholpen strategische keuzes te maken voor optimalisatie.

Werkbelevingsonderzoek

In succesvolle organisaties zijn intrinsieke drijfveren van medewerkers gelinkt aan het behalen van bedrijfsresultaten. Medewerkers delen dezelfde normen en waarden en het HOE is expliciet. Dit betekent dat iedereen in een organisatie met dezelfde mindset naar het werk kijkt. Er wordt geen tijd verspild aan onduidelijkheid en er is ruimte om het verschil te maken; medewerkers voelen dat ze ertoe doen. Het Ngenious werkbelevingsonderzoek is gericht op het vaststellen van de mate van positieve dan wel negatieve werkbeleving én de drivers hiervoor. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin we door middel van een enquête informatie verzamelen over 10 wetenschappelijke thema’s met grote impact op werkbeleving. We zoeken de verdieping door middel van een kwalitatief deel. Hierin voeren onze systemische coaches onderzoek uit aan de hand van organisatieopstellingen en tijdlijnanalyses. Recent hebben onderzoekers van Ngenious een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd bij ProRail Verkeersleiding.