"Verbeterpotentieel ontdekken en ervaren"

Voorbeeldprojecten

Organisaties verbeteren we samen

Onze lijfspreuk is: ‘minimale inzet en maximale impact’. We zijn de partner van het topmanagement in het begeleiden van organisatietransitie, maar zijn tevens de coach die interne teams ondersteunt bij het doorvoeren van de verandering. We bepalen samen het einddoel en de benodigde ontwikkelgebieden. We zorgen voor een integrale aanpak en adviseren over hoe te komen naar de volgende fase van organisatieontwikkeling.  De transitie zelf voeren wij uit met (een team van) interne medewerkers. We dragen kennis over, we verbinden en spiegelen. Verandering wordt hierdoor vanaf het eerste moment voelbaar. De resultaten volgen we continu. Medewerkers worden zodoende zichtbaar trots en de successen brengen hen in de juiste 'flow' om nieuwe successen te realiseren. Verbeteren doen we samen, gedeelde verantwoordelijkheid leidt immers tot meer succes.

Consultants van Ngenious hebben jarenlange ervaring in zowel profit als non profit organisaties. In iedere branche voelen wij ons thuis en kunnen wij het verschil maken.

Ngenious en Kenter werken samen aan excellente dienstverlening

Netbeheerders en meetbedrijven moeten van de wetgever worden gesplitst en meetbedrijven vercommercialiseerd de markt in rap tempo. Kenter, het zelfstandig meetbedrijf en partner in energievoorzieningen onder de vlag van Alliander, heeft Ngenious gevraagd te ondersteunen bij dit traject.

Henk Kluytmans (general manager van Kenter):
"Onze transitie heeft het thema 'ruimte creëren om te groeien'. Ons doel is om sneller en professioneler de door de klant gevraagde kwaliteit te leveren, tegen marktconforme prijzen. Een intern projectteam stimuleert iedere medewerker in de organisatie om verspillingen te elimineren en werkprocessen te verbeteren. Wij hebben Ngenious gekozen als onze partner om hierbij te ondersteunen".

Ngenious begeleidt met trots het interne Kenter projectteam en heeft een gedrags- en leiderschapsprogramma ontwikkeld voor het managementteam. Tevens heeft Ngenious alle Kenter medewerkers getraind in OpEx en Lean op Yellow Belt niveau én het managementteam in zowel Lean Green Belt CGBL® als Lean Black Belt CBBL®.

De Kombinatie en Seyster Veste worden Woongoed Zeist

Met het oog op efficiencyverbetering zijn in 2017 twee woningcorporaties samengevoegd tot Woongoed Zeist. Na een fase waarin systemen werden geïntegreerd en processen werden afgestemd, was het tijd voor een verdere ontwikkeling op het gebied van klantbediening, cultuurverandering, operationeel sturen en continu verbeteren.

Rob Wassenberg (directeur- bestuurder Woongoed Zeist):
“Het doel van onze transitie is om de beste corporatie te worden in de regio Utrecht. Na een tender hebben we Ngenious gevraagd ons hierbij te ondersteunen. We zijn begonnen met het elimineren van verspilling, waardoor ruimte is ontstaan voor verbetering. Zo is de leegstand van huurwoningen met 27% afgenomen en krijgen huurders sneller een woning”.

Ngenious begeleidt het interne projectteam, verzorgt (Lean) trainingen en is gevraagd het leiderschapsprogramma te begeleiden.

Binnen enkele dagen het gehele wervingsproces kunnen doorlopen, dat is de ambitie van Arbo Unie

Het schreeuwend tekort aan bedrijfsartsen en GZ psychologen dwingt arbodiensten om na te denken over betere dienstverlening naar potentiele kandidaten. Een van de mogelijkheden om dit te doen is het versnellen van het proces dat kandidaten doorlopen van sollicitatie tot contractaanbieding.

Angèle Loomans (directeur HR Arbo Unie):
“Arbo Unie is specialist is verzuim, veiligheid, productiviteit en vitaliteit. We zijn een landelijke organisatie en zijn continu op zoek naar goed personeel dat onze dienstverlening wil versterken. We zagen echter dat het wervingsproces veel te omslachtig was en dat kandidaten te lang moesten wachten. Hierdoor verloren we soms de slag op de arbeidsmarkt. We werken nu met een fast lane en volgen de kandidaat op de voet”.

Arbo Unie heeft Ngenious gevraagd de transitie te begeleiden. Hierbij lag de focus op het optimaliseren van het proces, het verbeteren van de interne communicatie en verbeteren van de operationele sturing.

ABN AMRO werkt “distributed” agile met haar IT partners in India

De transitie naar Agile werken verandert de relatie die ABN AMRO Solutions heeft met haar IT-partners ingrijpend. Om Agile mogelijk te maken voor teams van developers on- en offshore, was een programma van aanpassingen nodig: aanpassingen in technische en communicatie infrastructuur, veranderingen in houding en gedrag, kwaliteitsborging, contractaanpasingen, etc.

Norbert Siegers, Head of IT commercial Banking:
“Het doel van deze transitie is agile werken on- en off shore mogelijk te maken. Hiervoor hebben we veel moeten veranderen, zowel aan onze leverancierskant als in de eigen organisatie, de hulp van Ngenious was zeer welkom” 

Ngenious – Jan Pieter Verweij - heeft deze transitie ondersteund als adviseur.

Domeinen RZ medewerkers leren continu verbeteren

DRZ is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. Daarnaast is DRZ bij wet aangewezen om overtollige rijksgoederen te verwerken (verkopen of vernietigen). Steeds meer overheidsdiensten weten de weg naar de Domeinen te vinden.

Belangrijk is dat deze processen klantvriendelijk, duurzaam, efficiënt en rechtmatig verlopen. Medewerkers zijn hiervan goed op de hoogte en hebben tientallen ideeën wat er beter kan. Door een korte cursus van 1 dag, en het begeleiden van mw’s bij eigen verbeteropdrachten, zijn er meer dan 75 goeie verbeteringen doorgevoerd. Dit is de eerste stap in steeds verdere professionalisering van deze dienst.

Jos Gerats, Plv. directeur Domeinen RZ:
“Het doel was om medewerkers te leren en te enthousiasmeren om hun eigen werk te verbeteren. Dat is geslaagd".

Referentie

"De adviseur van Ngenious heeft mijn MT begeleid bij het leren toepassen van Lean en Continu verbeteren. Ik kijk terug op een succesvolle samenwerking, want hij heeft ons een spiegel voorgehouden, leren reflecteren op ons eigen leiderschap en laten zien hoe je je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid  kunt inzetten en 'uitzetten'  voor de resultaten van de organisatie."

mr Anneke (J.M.) van den Breemer
Regiodirecteur Douane