"Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen."

Onze mensen

Een nieuwe kijk op samenwerking

Ngenious is een netwerkorganisatie die enerzijds bestaat uit adviseurs en medewerkers die in dienst zijn van Ngenious en anderzijds samenwerkt met associates. Ook gaan wij partnerships aan met organisaties die complementair zijn aan onze dienstverlening. Door het 'nieuwe samenwerken' in netwerken versterken we enerzijds elkaars kennis, ervaring en expertise en kunnen we anderzijds een breed spectrum aan diensten aanbieden. Er ontstaat een flexibel systeem met multi-dimentionale invalshoeken, waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor het neerzetten van het beste product centraal staat. De bindende factor is de gedeelde visie, de gezamenlijke waarden en het toepassen van dezelfde principes bij het realiseren van verbeteringen.

Sven Krol (Directeur & Senior consultant organisatietransitie)

Gerben Haverkamp (Associate partner & senior consultant organisatietransitie)

Veronique van Wamel (Manager Opleidingen & Trainingen)

Ben van Wamel (Senior trainer & associate)

Gert Brouwer (Senior trainer & associate)

Jimmy van Gessel (Senior trainer & associate)

John de Wit (Senior systemisch (team)coach & associate)

Jurgen Hell (Senior systemisch (team)coach & associate)

Kim Brons (Senior consultant organisatietransitie & associate)

Kim Janssen-Steenberg (Senior consultant organisatietransitie & associate)

Marjans van Benthem (Senior trainer, systemisch (team)coach & associate)

Matijn van der Made (Senior consultant organisatietransitie & associate)

Monique Bolung (Senior systemisch (team)coach & associate)

Nienke Nieuwpoort (Senior trainer, systemisch (team)coach & associate)

Pascal Westers (Senior consultant organisatietransitie & associate)

Quincy Krutzen (Senior trainer & associate)

Ngenious als thuisbasis

Ngenious vormt een thuisbasis voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Adviseurs en associates komen geregeld bij elkaar om te brainstormen over casussen en om ervaringen uit te wisselen. Hierdoor kunnen zij zich continu ontwikkelen en brengen zij telkens nieuwe inzichten mee tijdens opdrachten. Ngenious draagt verder zorg voor verkoopactiviteiten en voorziet in de facturatie tijdens opdrachten. Associates worden ondersteund door een klein en flexibel intern team bij de ontwikkeling van op maat programma's die ingezet worden bij de klant.

Referentie

"In korte tijd LEAN leren, beleven en gaan toepassen in je dagelijks werk? Dat is de Green Belt opleiding met een zeer prettige leraar Ben van Wamel."

Fred Kist