“Costs do not exist to be calculated. Costs exist to be reduced.” (Taiichi Ohno)

Lean strategie ontwikkeling en implementatie (Hoshin Kanri)

Een veel gehoorde klacht van managers is dat ‘ze’ het niet doen. ‘Ze’ zijn de medewerkers en ‘het’ is het uitvoeren van het werk zoals de manager dat bedacht heeft. Tijdens de training Lean strategie ontwikkeling en implementatie gaan we dit ‘probleem’ te lijf en leren we alles over het lijn brengen van organisatiestrategie met team- en individuele doelen. We leren over de randvoorwaarden voor succes en gaan in op de theoretische modellen die Lean organisaties op dit gebied succesvol maken.

Soort training
Incompany
Duur
1 x 4 uur
Extra
Mogelijkheid tot individuele of teamcoachingssessies
Kosten
€1.250,- per groep, exclusief BTW
Referentie

"Adviseurs van Ngenious hebben meerdere performance verbeterprojecten uitgevoerd op mijn afdelingen. Ze zijn enerzijds in staat te acteren op directieniveau en anderzijds een praktisch operationeel project uit te voeren op de werkvloer. De cultuur van continu verbeteren heeft bij ons onder andere geleid tot meetbare verbetering van de output, tegen aanzienlijk lagere kosten. Daarnaast stijgt de medewerker tevredenheid nog steeds."

Frank Janssen
Vice-voorzitter Raad van Bestuur, CFO/CRO Menzis