Analyse en inzicht

 

Organisatietransitie start bij Ngenious doorgaans met het vaststellen van het lonkend perspectief en de strategie hoe daar te komen. Om dit doelgericht en succesvol te kunnen doen is inzicht nodig in hoe de organisatie of een team presteert. Ngenious heeft een zeer ruime ervaring met performance onderzoek. We maken het verbeterpotentieel inzichtelijk en creëren zodoende een startpunt voor strategieontwikkeling en prestatieverbetering. In de volgende onderzoeken zijn wij gespecialiseerd:

Organisatievolwassenheid

De volwassenheidsmeting geeft een weergave van de 4 niveaus waarop een organisatie excellent georganiseerd is en het organisatiesysteem goed functioneert. Bij de uitvoering van een volwassenheidsmeeting sturen wij een standaard vragenlijst naar een groep medewerkers die zij anoniem invullen. Door middel van een analyse van de data stellen wij vast wat de gemiddelde volwassenheidsscore is (tussen 1 = ad hoc en 4 = optimized). Tevens geven wij inzicht aan welke systemische elementen het schort en adviseren wij over de benodigde interventies om de volwassenheid van de organisatie te vergroten. Dit leidt tot meer focus en gezamenlijkheid in verbetering. Bij meerdere organisaties voeren wij de jaarlijkse volwassenheidsmeting uit.

Prestatie analyse

Vaak worden op keuzes over inzet, verbetering en aanname van nieuw personeel gemaakt op basis van onderbuik. De feitelijke cijfermatig onderbouwde situatie is niet inzichtelijk. Door middel van een performance analyse brengen wij in kaart hoe een team presteert, waaraan de tijd besteed wordt en hoe effectief dat gebeurt. Op verzoek nemen we ook het klantperspectief mee en analyseren we hoe de klant bediend wordt. Een prestatie analyse voeren wij uit op de werkvloer en geeft inzicht in het (operationeel) verbeterpotentieel. Het management wordt zodoende geholpen strategische keuzes te maken voor optimalisatie.