Leiderschap en teamontwikkeling

Een van de voorwaarden aan het realiseren van organisatiestrategie is het hebben van sterke teams, met leiders die onder andere inspireren, aanzetten tot denken en zelf reflectief zijn op hun handelen. 

Deze teams worden gekenmerkt met een hoge mate van onderling vertrouwen, waarin conflicten op constructieve wijze worden geadresseerd, teamleden eigenaarschap nemen en in gezamenlijkheid resultaten worden geboekt. Teams met één gedeelde manier van werken én denken, gebaseerd op gedeelde werkroutines en één team-DNA; gezamenlijke principes, uitgangspunten en overtuigingen. De HOE is helder, er wordt continu op gereflecteerd, en het team wordt op lerende wijze sterker en sterker. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan het succesvol behalen van doelen en de realisatie van de strategie van de organisatie.

De tegenhanger van bovenstaande zijn de niet functionele teams, waarin tijd verloren gaat aan aandacht voor de verkeerde zaken, het energieniveau laag is, doelen niet of nauwelijks gerealiseerd worden en arbeidssatisfactie onder druk staat. Voorgaande komen wij tegen bij zowel leiderschapsteams als operationele teams.   

Ngenious is gespecialiseerd in leiderschap en teamontwikkeling.

Onze systemische coaches en specialisten op het gebied van leiderschap helpen (disfunctionele) teams beter functioneren en ontwikkelen leiderschapsteams zowel qua kennis, vaardigheden als gedrag. Afhankelijk van de beginsituatie stellen wij een maatwerk programma op, variërend qua focus, diepgang en aandachtsgebieden. Kenmerkend in onze aanpak is telkens de link met de ontwikkeling van de organisatie als geheel. We zien de ontwikkeling van (leiderschaps)teams als voorwaarde, maar ook als middel, voor de ontwikkeling van de organisatie.

Meer weten?

Op onderstaande pagina's van de website vind je meer informatie over hoe wij inzicht creëren in het functioneren van de onderstroom in organisaties en teams, wat onze aanpak is voor een leiderschapsprogramma en hoe wij het functioneren van teams in praktijk verbeteren.