Teamontwikkeling

 

Waarom presteert het ene sportteam beter dan het andere? Waarom zijn teams in de ene organisatie effectiever, succesvoller en gelukkiger dan in een andere organisatie? Twee vragen waarop wij antwoord zijn gaan zoeken bij onze partner in Japan; het Toyota Management Institute. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ‘s werelds grootste autofabrikant zo succesvol is door haar unieke bedijfs-DNA, dat in stand gehouden wordt door teams met onder andere inspirerende leiders, gedragen doelen, heldere gedragsafspraken en routines. Iedereen heeft een functie in zo’n team en wordt intellectueel gestimuleerd en uitgedaagd een bijdrage te leveren.

Onze unieke kennis uit Japan helpt ons om onze westerse aanpak voor teamontwikkeling te versterken op unieke wijze. Een teamontwikkeltraject pakken we veelal door middel van een combinatie van interventies op zowel de boven- als de onderstroom. Afhankelijk van het type vraag en een eerste inschatting van de teamvolwassenheid, bepalen de aanpak en de diepgang van de interventies.

 

Een teamontwikkeltraject ziet veelal als volgt uit (zie schema hieronder).

Tijdens de teamontwikkelsessies passen onze senior systemisch coaches een reeks aan uiteenlopende interventies toe. Denk hierbij aan het ‘opschonen’ van het verleden, gedragskaders stellen en doorleven, onderlinge relaties in beeld brengen door middel van een teamopstelling. Uniek aan onze aanpak is dat onze werkvormen telkens gekoppeld zijn aan team- of organisatiedoelen. We geven het verleden een plek, bouwen aan het fundament voor verdere teamontwikkeling, brengen opgedane inzichten in praktijk en reflecteren om telkens te verbeteren.

Tijdens de teamontwikkelsessies passen onze senior systemisch coaches een reeks aan uiteenlopende interventies toe. Denk hierbij aan het ‘opschonen’ van het verleden, gedragskaders stellen en doorleven, onderlinge relaties in beeld brengen door middel van een teamopstelling of gedragskaders vaststellen en doorleven. Uniek aan onze aanpak is dat onze werkvormen telkens gekoppeld zijn aan team- of organisatiedoelen. We geven het verleden een plek, bouwen aan het fundament voor verdere teamontwikkeling, brengen opgedane inzichten in praktijk en reflecteren om telkens te verbeteren.

Aanpak en uitgangspunten

We hanteren in elk programma of teamtraject onze principes

  1. Learning with purpose – we starten met het hebben van een heldere doelsituatie van het team en het inzicht in gedeeld verlangen (omoi). We koppelen dit veelal aan de benodigde strategische ontwikkeling van de organisatie.   
  2. Learning by doing – leren doen we ‘in het moment’ en ‘in pratijk’. We leren, passen toe, reflecteren en verbeteren. In de ideale situatie streven ernaar om het handelen en leren één te maken.
  3. Learning with motivation – focus op de motivatie van medewerkers heeft het snel impact op output en resultaat.

We brengen intrinsieke drijfveren in lijn met inzet. Wij kijken vanuit systemisch perspectief naar leiderschapsontwikkeling. Hierin staan 3 elementen centraal - binding, ordening en balans - en de onderliggende patronen.

We onderscheiden ons door maatwerk, waarbij we samen vormgeven aan de inhoud en doorlooptijd van een teamtraject. 

We leren graag in unieke omgevingen die aanzetten tot reflectie, buiten de reguliere setting met verstoringen die het leren vertragen.

We evalueren het effect van onze teaminterventies aan de hand van de verschillende niveaus van Kirkpatrick.

In de ideale situatie dragen onze interventies bij het realiseren van de doelen van de organisatie (niveau 4).