Leiderschapsontwikkeling

 

Leiderschapsontwikkeling in teamverband of individueel

Medewerkers zien hun leidinggevenden als voorbeeld. Ze spiegelen zichzelf, bepalen welk gedrag gewenst en niet gewenst is en kopiëren normen, waarden, overtuigingen enz. Het bedrijfs-DNA wordt grotendeels gevoed door leidinggevenden en het al dan niet succesvol ontwikkelen van een organisatie is veelal te herleiden op de kracht van het leiderschapsteam. Coaches en trainers van Ngenious begeleiden leiderschapsteams bij ontwikkelvraagstukken, verzorgen leiderschapsprogramma’s en coachen individuele managers en medewerkers in hun ontwikkelreis.

Leiderschapsprogramma’s

Ngenious heeft een brede ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van leiderschapsprogramma’s. Deze ontwikkelen we op maat en bestrijken veelal een langere periode waarin sessies afgewisseld worden met toepassing in praktijk. Een leiderschapsprogramma is veelal gericht op een combinatie van kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en het veranderen van gedrag.

Teamontwikkeling leiderschapsteams

Losse leiderschapssessies gekoppeld aan een kennisthema of een praktische verander- of verbeteruitdaging zijn bij uitstek geschikt om inzichten op te doen, het juiste gesprek op gang te brengen en stappen te zetten in het versterken van een leiderschapsteam. We kiezen veelal voor een laagdrempelige insteek waardoor er een veilige setting ontstaat en vertrouwen om stappen te zetten in teamontwikkeling.

Individuele leiderschapsontwikkeling

Onze specialistische senior coaches verzorgen individuele leiderschapscoaching op elk niveau in een organisatie. Ook hier koppelen we organisatiedoelen aan een individuele leerreis. We starten met het opstellen van een individueel portfolio, verkennen dieperliggende patronen, oefenen in praktijk en laten een leidinggevende leren én groeien.

Referentie

‘Bij Atriensis geloven wij dat het voor groei van de organisatie essentieel is dat we continu verbeteren en reflecteren op ons handelen in onze rol. We bouwen continu aan de ontwikkeling van een sterk leiderschapsteam. Ngenious heeft hiervoor ons leiderschapsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd’.

Atriensis
Hella Maessen, directeur Atriensis data

Aanpak en uitgangspunten

We hanteren in elk programma of aanpak onze principes:

  1. Learning with purpose – we starten met het hebben van een heldere doelsituatie van het leiderschapsteam en het inzicht in gedeeld verlangen (omoi). We koppelen dit veelal aan de benodigde strategische ontwikkeling van de organisatie.   
  2. Learning by doing – leren doen we ‘in het moment’ en ‘in pratijk’. We leren, passen toe, reflecteren en verbeteren. In de ideale situatie streven ernaar om het handelen en leren één te maken.
  3. Learning with motivation – focus op de motivatie van medewerkers heeft het snelst impact op output en resultaat. We brengen intrinsieke drijfveren in lijn met inzet.

Wij kijken vanuit systemisch perspectief naar leiderschapsontwikkeling. Hierin staan 3 elementen centraal - binding, ordening en balans - en de onderliggende patronen.

We onderscheiden ons door maatwerk, waarbij we samen vormgeven aan de inhoud en doorlooptijd van een ontwikkelreis. 

We leren graag in unieke omgevingen die aanzetten tot reflectie, buiten de reguliere setting met verstoringen die het leren vertragen.

We doorlopen veelal bovenstaande stappen bij een leiderschapsprogramma: