"Onze principes zeggen iets over de wijze waarop wij resultaten boeken"

Onze waarden

 

Adviseurs, trainers en associates van Ngenious delen dezelfde waarden. Deze waarden binden ons en vormen de bril waardoor we zowel naar elkaar als naar de klant kijken. Onze waarden vormen de basis waarop we met elkaar omgaan, elkaar aanspreken en elkaar helpen te ontwikkelen.

Respect

Respect betekent voor iedere adviseur en associate van Ngenious dat wij geloven dat:

  • de verschillen tussen mensen een verrijking zijn;
  • wij de ander behandelen zoals we zelf behandeld willen worden;
  • wij wederzijds begrip creëren door het wezenlijk verdiepen in de ander.

Vertrouwen

Vertrouwen betekent voor iedere adviseur en associate van Ngenious dat wij geloven dat:

  • het de basis is om mensen te laten excelleren;
  • het een fundament is voor onvoorwaardelijke betrokkenheid;
  • het schenken ervan zorgt dat mensen vleugels krijgen èn de verantwoordelijkheid voelen om het beste uit zichzelf te halen. 

Authenticiteit

Authenticiteit betekent voor iedere adviseur en associate van Ngenious dat wij geloven dat:

  • kennis over je eigen denken en handelen je in staat stelt de ander te helpen;
  • persoonlijke groei tot collectieve groei leidt;
  • jezelf mogen en kunnen zijn, leidt tot interne stabiliteit.

Adviseurs, traininers en associates van Ngenious denken en werken volgens dezelfde basisprincipes. Deze vormen de rode draad in onze aanpak en maken onze werkwijze uniek. Onze principes passen we toe op onszelf en in klantsituaties.

Start met 'the end in mind'

De inzet van adviseurs van Ngenious moet leiden tot het oplossen van een probleem of uitdaging van de opdrachtgever. Door de benodigde resultaten vooraf te doorleven, weten wij in welke mate ze realistisch zijn, wat de rol van elke betrokkene is en welke verbeteringen wij samen kunnen realiseren. De weg kan veranderen, het doel niet. We noemen dit het voeren van het gesprek achter het gesprek als stimulans voor het oplossen van de échte knelpunten.

Doe waar je goed in bent

Van nature legt de mens de focus op wat ze niet goed doet of niet goed kan. Door bewustwording te creëren over wat we wel goed doen of wel goed kunnen, krijgen we inzicht in onze intrinsieke motivatie, kracht en energie. Zo maken we als individu, maar ook als organisatie sneller stappen. We noemen dit het ontwikkelen van zelfinzicht als stimulans voor betere resultaten en juiste keuzes.

Denk en werk onconventioneel

De mens kiest vaak voor de makkelijkste weg omdat omgaan met onzekerheid en innerlijke weerstand niet prettig is. Door op een andere manier, in een andere omgeving of door middel van een andere invalshoek naar een situatie te kijken, krijg je nieuwe inzichten. Heb lef wanneer het niet nodig is en kies niet altijd de voor de hand liggende oplossing. We noemen dit de strategie van het onverwachte als stimulans om zaken anders aan te pakken.

“In der beschränkung zeigt sich der Meister”

In de beperking toont zich de meester. Er is genoeg informatie, de uitdaging is om met elkaar nutteloze informatie te filteren tot de essentie overblijft. Verwacht van ons geen dikke rapporten. Verwacht van ons wel focus op het werkelijke doel en probleem. We noemen dit de focus op de essentie als stimulans voor échte verbetering.

Neem verantwoordelijkheid

Medewerkers stellen denken en handelen uit, omdat ze veronderstellen dat collega's of baas hun verbeterideeën wellicht niet goed vinden. In onze overtuiging zijn mensen zelf eigenaar zijn van hun eigen resultaten, groei en ontwikkelingen. We noemen dit het nemen van verantwoordelijkheid als stimulans voor persoonlijke succes.

Referentie

"Met de komst van de adviseur in mijn team werd het verandertraject hanteerbaar en uitdagend, voor zowel het management als de medewerkers."

Ralph van Soomeren
Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Utrecht