Analyse en inzicht - het startpunt voor ontwikkeling

 

Een leiderschapsprogramma of teamontwikkeltraject hoeft niet per definitie te starten met diepgaand onderzoek. Bij een teamtraject volstaat het in de praktijk om inzicht te creëren door middel van enkele interviews aangevuld met een korte online scan. Bij een leiderschapsprogramma voeren we veelal een praktisch (self) assessment uit onder begeleiding van een systemisch coach. 

Bij dieper gewortelde organisatieproblematiek is het wel raadzaam te investeren in inzicht in de oorsprong van gedrag, echt te willen snappen wat de oorzaak is van bepaalde teamdynamieken en te starten met het verkennen van de gedragspatronen die bespreekbaar moeten worden gemaakt om teams beter te laten functioneren.  

Coaches en onderzoekers van Ngenious voeren verschillende soorten onderzoek uit op een unieke wijze. Om diepgaand inzicht te krijgen in de onderstroom hanteren wij in vrijwel alle gevallen de combinatie van kwantitatief onderzoek met kwalitatief onderzoek. Zodoende zijn wij in staat écht te snappen wat het verhaal achter de cijfers is. Door onze aanpak van onderzoek is het veranderproces gelijk gestart. De soorten onderzoek die wij uitvoeren zijn het werkbelevingsonderzoek, de cultuurscan en de team- en leiderschapsvolwassenheidsscans.

Werkbelevingsonderzoek

Ons werkbelevingsonderzoek is gericht op het analyseren van de drijvers voor werkbeleving bij medewerkers én de scores hierop. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin we door middel van een enquête informatie verzamelen over 10 drijvers voor werkbeleving. We zoeken de verdieping door middel van een kwalitatief deel. Hierin voeren onze systemische coaches onderzoek uit aan de hand van onder andere systemische dialogen, organisatieopstellingen en tijdlijnanalyses. Door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief zijn wij in staat conclusies te trekken over de grondoorzaken van het (des)functioneren van teams of organisaties. Tevens schetsen wij een advies voor verbetering.

Referentie

In 2022 en 2023 heeft Ngenious bij ProRail het werkbelevingsonderzoek mogen uitvoeren na een aanbesteding. De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet alleen gedeeld in de tweede kamer maar ook volledig omarmd door de directie. Ze hebben geleid tot een systemische verbeteraanpak die de werkbeleving bij medewerkers én het functioneren van de organisatie aanzienlijk heeft verbeterd.
 

"Na het opleveren van het eerste werkbelevingsonderzoek zijn het MT Verkeersleiding, alle managers en medewerkers aan de slag gegaan met het opvolgen van de adviezen van Ngenious. Een twee meting heeft laten zien dat de systemische aanpak heeft bijgedragen aan een substantiële verbetering van de werkbeleving, een veiliger werkklimaat en beter inzicht in hoe veranderingen het beste kunnen worden vormgegeven".

Prorail
Hans Smits, directeur ProRail Verkeersleiding en ICB

Cultuurscan

De Ngenious cultuurscan geeft inzicht in cultuurverschillen tussen organisaties en/of teams. Dit onderzoek bestaat uit zowel kwalitatieve als kwantitatieve studies. Hierin kijken onze onderzoekers naar verschillende thema’s als: doelbepaling en doelidentificatie, leiderschapsstijlen, bedrijfs-DNA (zoals waarden, gedragspatronen, overtuigingen, symbolen en informele macht) en de oorsprong van dit alles. Een cultuurscan levert een schat aan verborgen inzichten die geadresseerd kunnen worden in transitietrajecten of ontwikkelprogramma’s.

Referentie

Ngenious heeft een onderzoek uitgevoerd naar cultuurverschillen bij Woongoed Zeist en SSW Woonstichting. Deze organisaties zijn voornemens te fuseren en wilden naast een financiële ‘due diligence scan’ ook een culturele scan. De uitkosten van de scan worden gebruikt bij het vaststellen van de strategische aanpak en helpen bij het voeren van de dialoog tussen medewerkers in beide organisaties.

‘In vrij korte tijd zijn onderzoekers van Ngenious in staat geweest om tot de kern te komen van de uitdagingen die wij hebben in ons fusietraject. De resultaten zijn op interactieve manier gepresenteerd aan de MT’s, de OR en de RVC. Dit heeft aangezet tot nadenken over ieders rol in het ontwikkelen van een nieuwe identiteit in een gezamenlijke organisatie’.

Woongoed Zeist
Rob Wassenberg, directeur- bestuurder Woongoed Zeist
Wij staan voor je klaar!
Telefonisch: +31 (0)20-89 462 55
Mail: info@ngenious.nl