"People who look at the whole picture have the best chance of succeeding in any endeavor" - John Maxwell

Systemische organisatietransitie

Een transitie is een veranderingsproces waardoor de structuur van een systeem (de samenleving, een organisatie, een team, e.d.) ingrijpend verandert als gevolg van interventies die plaatsvinden. Bij een organisatietransitie is er sprake van een overgang van een niet gewenste situatie (van) naar een gewenste situatie (naar). Van A naar B.

Ieder veranderproces starten wij met het vaststellen van die stip op de horizon; de ambitie van de klant staat centraal. Hierbij kijken we naar de 8 focusgebieden in onderstaand model. We stellen vast welke van de focusgebieden prioriteit behoeft, we meten het startpunt en stellen samen met een intern team de aanpak voor transitie vast.

Focusgebieden

De focusgebieden samen vormen het organisatiesysteem. Voor ieder van de focusgebieden an sich hebben wij een unieke aanpak, veelal ondersteund door een Lean/Agile denkkader. Bij de noodzaak voor meerdere focusgebieden starten we een programma, we begeleiden de samenhang en adviseren over de ontwikkelniveaus van de organisatie.    

In onze aanpak staat het samenwerken centraal. In organisatietransitie hebben we beide 50% verantwoordelijkheid voor het slagen. Doorgaans richten we een intern projectteam op, we dragen kennis over, geven handvatten voor verbetering en zorgen dat de eigen organisatie trots is op het resultaat. Minimale inzet en maximale impact!

Referentie

"Adviseurs van Ngenious hebben meerdere performance verbeterprojecten uitgevoerd op mijn afdelingen. Ze zijn enerzijds in staat te acteren op directieniveau en anderzijds een praktisch operationeel project uit te voeren op de werkvloer. De cultuur van continu verbeteren heeft bij ons onder andere geleid tot meetbare verbetering van de output, tegen aanzienlijk lagere kosten. Daarnaast stijgt de medewerker tevredenheid nog steeds."

Frank Janssen
Vice-voorzitter Raad van Bestuur, CFO/CRO Menzis