"Tijd voor een nieuwe manier van adviseren, organiseren en resultaten boeken."

Disclaimer & Copyrights

Copyrights

Ngenious is auteursrechthebbende op alle teksten, afbeeldingen, videos, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de Ngenious -website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam Ngenious. Al het materiaal op deze website is eigendom van Ngenious. Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ngenious.  Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Ngenious-website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de te tonen of getoonde pagina c.q. website van Ngenious is. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing. Het reprorecht wordt voorbehouden. Ngenious treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.

Beperkte aansprakelijkheid

We hebben er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en complete mogelijk te doen zijn, maar, zoals met alles op het internet, nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daar uitvloeiende gevolgen.   Wij kunnen niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.   Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website. 

Wijzigingen 

Van tijd tot zijn zullen wij deze disclaimer update of wijzigen. Ons advies is daarom om deze regelmatig te lezen. 

Geldigheid

Met deze disclaimer, vervallen eerdere overeenkomsten tussen jou als bezoeker en ons (Ngenious) met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat je bezoek aan onze website is geëindigd. 

Contact

Je kunt voor wat betreft deze disclaimer per email met ons contact opnemen: info@ngenious.nl

---

Ngenious BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54815983.