Jimmy van Gessel

Mijn motivatie

“You can’t stop the waves, but you can learn how to surf” - John Kabat-Zinn

Om verandering mogelijk te maken, is opleiden alleen niet genoeg. Het laten ervaren wat een verandering kan bewerkstelligen leidt tot nieuwe inzichten waarmee mens en organisatie zelf in staat zijn de verandering tot een succes te brengen.

Elke organisatie en elk team kent zijn eigen patronen die verandering tegenhouden. Het doorbreken van deze patronen is waar ik energie van krijg. Ik ga op zoek naar een passende werkvorm die in een eenvoudige opstelling patronen aan het licht brengt. Het inzien van deze patronen leidt tot het stellen van de juiste vragen waar men zelf het antwoord ook wel op weet. Op deze manier zorgt het doorbreken van patronen die de verandering blokkeren ervoor, dat verandering door eigen inzicht tot een beter resultaat leidt.

Projecten gedaan bij onder andere:

  • Brainforce B.V.
  • Rabobank
  • CCV groep
  • Nike

Specialismen:

  • SCRUM
  • Less
  • Kanban
  • Teamcoach (systemisch Coachen)
  • Agile en Scrum trainingen