"People who look at the whole picture have the best chance of succeeding in any endeavor" - John Maxwell

Systemische organisatietransitie

Ngenious is gespecialiseerd in systemische organisatietransitie. Wij helpen organisaties te transformeren van A naar B. Voorbeelden van transformaties zijn: van inefficiënt naar efficiënt, van 2 bedrijven naar 1 bedrijf, van gebrek aan focus naar doelgericht samenwerken, van slechte klantbediening naar top dienstverlening, van een ongezonde cultuur naar een prettige cultuur om in te werken etc.  

Onze klanten vragen ons om hulp vanwege onze unieke visie op organisatietransitie, onze aanpak waarin de eigen medewerkers centraal staan én onze heldere principes.

 

Visie op organisatietransitie

Consultants, coaches en trainers van Ngenious kijken op een holistische wijze naar de organisaties, zowel tijdens de analysefase als de transitie zelf. Dat klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk betekent het dat wij erin geloven dat verbetering, ontwikkeling en groei van teams en organisaties enkel succesvol kan zijn wanneer uitdagingen en problemen aangepakt worden in zowel de tastbare bovenstroom als in de allesbepalende onderstroom. In onderstaand model staan 8 focusgebieden waar wij ons op richten. De bovenstroom bestaat met name uit tastbare onderwerpen als strategie, proces, cijfers en structuur. Organisatie-systemisch gezien gaat de onderstroom daarentegen over het gedrags-DNA van de organisatie; principes, patronen, waarden, omgangsvormen, do’s, dont’s én de wijze hoe aan dat alles leiding gegeven wordt door het management. Bovenstroom en onderstroom interacteren op hetzelfde moment en zijn elkaars randvoorwaarde voor succes; denk aan yin en yang.

Een praktijkvoorbeeld

Hoe passen wij een systemische aanpak  toe tijdens bijvoorbeeld bij een procesoptimalisatie? Doorgaans is een procesoptimalisatie een bovenstroom project. Echter vliegen wij het vaak aan vanuit zowel de boven- als de onderstroom. We elimineren samen verspillingen, leren tijdens op hetzelfde moment HOE we dat doen (groepsleren) én coachen het team op de gedragspatronen die nodig zijn om een proces zonder verspillingen te behouden. Met andere woorden: het efficiënter maken en houden van een bedrijfsproces is een lineaire of suboptimale interventie, wanneer er enkel een proceskaart aan de muur hangt, de oorzaak van het ontstaan van de inefficiëntie niet geadresseerd wordt en niet geleerd wordt over het gedrag en de patronen die daaraan ten grondslag liggen.

 

Aanpak van een transitietraject

Omdat we in onze transformatietrajecten de essentie raken en we willen komen tot echte resultaten, geloven we niet in standaard ‘wasstraten’, waar ieder team of project aan onderworpen wordt. We luisteren, brengen in kaart wat nodig is en passen onze brede ervaring situationeel toe. Daarentegen wordt ieder Ngenious transformatietraject wel gekenmerkt door een aantal typische elementen. Veelal vinden deze hun oorsprong in het succes van het Toyota en die kennis die wij opdoen bij onze partner in Japan.

Tot slot. In onze aanpak hanteren we het uitgangspunt van ‘minimale inzet, maximale impact’. We geloven erin dat een transitietraject een mogelijkheid is om de eigen medewerkers te laten leren, groeien en excelleren. Dit alles gericht op het creëren van eigenaarschap en trots over resultaten bij medewerkers en de organisatie zelf.

Onze inzet bestaat daarom veelal uit een combinatie van specialisten op het gebied van organisatietransitie. Denk aan een consultant die ondersteunt bij het neerzetten van de doelen, de structuur en het transitieproces én een coach die ondersteunt op de onderstroom en een trainer die tijdens het traject de verandercasus integreert in de opleidingen.

 

Heldere principes in organisatietransitie

§  Learning with purpose – het hebben van een heldere doelsituatie en inzicht in verlangen (omoi) is het startpunt dat dient als stip aan de horizon voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling  

§  Learning by doing – leren doen we ‘in het moment’, oftewel wanneer de verandering plaatsvindt. Ons streven hierbij is het handelen en leren één te maken.

§  Learning with motivation – focus op de motivatie van medewerkers heeft het snel impact op output en resultaat. We brengen intrinsieke drijfveren in lijn met inzet.

Focusgebieden

De focusgebieden samen vormen het organisatiesysteem. Voor ieder van de focusgebieden an sich hebben wij een unieke aanpak, veelal ondersteund door een Lean/Agile denkkader. Bij de noodzaak voor meerdere focusgebieden starten we een programma, we begeleiden de samenhang en adviseren over de ontwikkelniveaus van de organisatie.    

In onze aanpak staat het samenwerken centraal. In organisatietransitie hebben we beide 50% verantwoordelijkheid voor het slagen. Doorgaans richten we een intern projectteam op, we dragen kennis over, geven handvatten voor verbetering en zorgen dat de eigen organisatie trots is op het resultaat. Minimale inzet en maximale impact!

Meer weten?

Referentie

"Adviseurs van Ngenious hebben meerdere performance verbeterprojecten uitgevoerd op mijn afdelingen. Ze zijn enerzijds in staat te acteren op directieniveau en anderzijds een praktisch operationeel project uit te voeren op de werkvloer. De cultuur van continu verbeteren heeft bij ons onder andere geleid tot meetbare verbetering van de output, tegen aanzienlijk lagere kosten. Daarnaast stijgt de medewerker tevredenheid nog steeds."

Frank Janssen
Vice-voorzitter Raad van Bestuur, CFO/CRO Menzis