"Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen."

Onze mensen - Een nieuwe kijk op samenwerking

 

Ngenious is een netwerkorganisatie die enerzijds bestaat uit adviseurs en medewerkers die in dienst zijn van Ngenious en anderzijds samenwerkt met associates. Ook gaan wij partnerships aan met organisaties die complementair zijn aan onze dienstverlening. Door het 'nieuwe samenwerken' in netwerken versterken we enerzijds elkaars kennis, ervaring en expertise en kunnen we anderzijds een breed spectrum aan diensten aanbieden. Er ontstaat een flexibel systeem met multi-dimentionale invalshoeken, waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor het neerzetten van het beste product centraal staat. De bindende factor is de gedeelde visie, de gezamenlijke waarden en het toepassen van dezelfde principes bij het realiseren van verbeteringen.

In totaal werken er ca. 40 consultants, coaches, trainers met en bij Ngenious. Op deze pagina stellen wij het vaste kernteam voor.

 

Sven Krol (Managing partner & Senior consultant organisatietransitie)

Mariël Koopmans (Managing partner & senior trainer)

Annemiek Marsman (Office manager & opleidingscoördinator)

Wendy Augustin (Office manager & medewerker finance)

Wilan Hartwig (Consultant organisatietransitie & coördinator leiderschaps- en teamontwikkeling)

Thomas Ambaum (Consultant systemische organisatietransitie)

Anja Bouwhuis (Senior consultant organisatietransitie)

Gert Brouwer (Senior trainer)

Jan Wijnand Hoek (Senior trainer)

Jimmy van Gessel (Senior trainer & senior systemisch (team)coach)

John de Wit (Senior trainer en senior systemisch (team)coach)

Jurgen Hell (Senior trainer en senior systemisch (team)coach)

Kim Brons (Senior consultant organisatietransitie)

Marjans van Benthem (Senior trainer en senior systemisch (team)coach)

Matijn van der Made (Senior consultant systemische organisatietransitie & senior trainer)

Monique Bolung (Sensei systemische (team)coaching)

Nienke Nieuwpoort (Senior trainer en senior systemisch (team)coach)

Pascal Westers (Senior consultant systemische organisatietransitie)

Phuong Ngo (Senior systemisch (team)coach)

Quincy Krutzen (Senior consultant organisatietransitie en senior trainer)

Roxanne Angevare

Binnenkort meer over Roxanne

Sandra Terwolbeck (Senior systemisch (team)coach, adviseur en trainer)

Stephan Seegers (Senior systemisch (team)coach)

Wilma de Groot (Lean trainer)

Wim Nieuwenhuijzen (Senior trainer)

Ngenious als thuisbasis

Ngenious zorgt voor de integraliteit in aanpak op het gebied van systemische organisatietransitie. Onze consultants, trainers en coaches werken volgens dezelfde aanpak en hetzelfde DNA.

Ngenious vormt een thuisbasis voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Collega's met verschillende expertises komen geregeld bij elkaar om te brainstormen over casussen en om ervaringen uit te wisselen. Hierdoor kunnen zij zich continu ontwikkelen en brengen zij telkens nieuwe inzichten mee tijdens opdrachten.

Referentie

"In korte tijd LEAN leren, beleven en gaan toepassen in je dagelijks werk? Dat is de Green Belt opleiding met een zeer prettige leraar Ben van Wamel."

Fred Kist