MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)

Het succes van bedrijven, sportteams en andere organisaties wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin mensen als team met elkaar samenwerken. De kracht van een team ligt in het versterken van elkaar en elkaars kwaliteiten. Dit gaat meestal niet vanzelf. Succesvolle organisaties zorgen ervoor dat mensen die in teams met elkaar werken tijd maken om de wijze waarop ze met elkaar samenwerken continu te verbeteren. De MBTI® (Myers Briggs Type Indicator) is een instrument voor zelf- en teamanalyse, dat op een toegankelijke en betrouwbare wijze de bijdragen van teamleden in kaart brengt en op een prettige en ethisch juiste wijze bespreekbaar maakt. Hierdoor worden sterkten en zwakten van het team inzichtelijk waardoor ruimte ontstaat voor groei en het behalen van doelen.

Soort training
Incompany
Duur
Maatwerk, minimaal 1 dagdeel
Extra
Mogelijkheid tot coachingssessies
Kosten
Vraag een offerte aan
Referentie

"Adviseurs van Ngenious hebben meerdere performance verbeterprojecten uitgevoerd op mijn afdelingen. Ze zijn enerzijds in staat te acteren op directieniveau en anderzijds een praktisch operationeel project uit te voeren op de werkvloer. De cultuur van continu verbeteren heeft bij ons onder andere geleid tot meetbare verbetering van de output, tegen aanzienlijk lagere kosten. Daarnaast stijgt de medewerker tevredenheid nog steeds."

Frank Janssen
Vice-voorzitter Raad van Bestuur, CFO/CRO Menzis