Leergang leiding geven aan organisatie transitie op systemische wijze

Al te vaak horen we dat een verandertraject mislukt. Na het initiële succes blijkt een jaar later alles weer bij het oude. Een belangrijke reden is dat een verandertraject enkel aan de oppervlakte wordt uitgevoerd, terwijl de patronen en dynamieken die de situatie veroorzaakt hebben, blijven bestaan. Systemen hebben de neiging zich te herstellen naar de beginsituatie, veranderen voelt immers ongemakkelijk en doet soms zelfs zeer. Met deze leergang spelen we in op de behoefte van deelnemers om in staat te zijn om een andere manier naar het functioneren van organisaties en teams te kijken en stellen we hen in staat interventies te doen die leiden tot échte verandering.

De kunst van het transformeren van teams of organisaties op systemische wijze gaat over het creëren van een nieuwe realiteit; het proces van een vlinder naar een rups. De systemische manier van transformeren is de tegenhanger van de lineaire aanpak. We geloven dat we enkel succesvol kunnen zijn als we in een transitie kijken naar zowel de bovenstroom als de onderstroom. We leren de deelnemers om de samenhang te zien en de juiste interventies te doen, op die plekken die transitie en ontwikkeling in de weg staan.

Soort opleiding
Open inschrijving / in company
Duur
6 dagen
Extra
individuele coachingsgesprekken
intervisie bijeenkomsten
Kosten
Open inschrijving €4995,- exclusief BTW en inclusief alle materialen, koffie/thee en lunch